Presentation

Cookies


Vi använder så kallade "Cookies".

En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Informationen som lagras i denna fil används för att särskilja dig som unik besökare. Informationen som lagras innehåller inga uppgifter om person eller företag. De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies.

Om du inte vill använda cookies kan du stänga av funktionen. Om du väljer att stänga av cookies kommer INTE de flesta webbplatser att fungera så som du som användare förväntar dig.

Cookies är inte till någon skada men är mycket användbar för dig som använder webbsiter.

För att optimalt kunna använda webbtjänster behöver du en av följande webbläsare. Internet Explorer 4,0 eller senare. Netscape Navigator 4,0 eller senare
Webbnet.se rekommenderar dock att Ni använder Er av Netscape Navigator 6+ Eller Internet Explorer 6+.

Dessa finns att hämta ner gratis på respektive webbplats.


Så här säger lagen om cookies.

SFS 2003:389, 6 kap .integritetsskydd 18§ Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

  © Webbnet GS ek.för. & Cookies
All kopiering förbjuden.